Vi er opptatt av bærekraft 

I Norwegian Concept har vi et sterkt fokus på bærekraft, og vi ønsker å ta vår del av ansvaret. Vi erkjenner at tekstilindustrien har en stor negativ miljøpåvirkning og står overfor etiske utfordringer. Som et selskap som designer og utvikler frilufts- og barneklær, er det av stor betydning for oss å sikre at fremtidige generasjoner kan ha glede av den samme naturen som vi har i dag. Derfor har vi forpliktet oss til å fremme ansvarlig forretningspraksis i våre leverandørkjeder, slik at vi kan ta vare på mennesker, samfunn og miljø på best mulig måte. 

Hvordan vi jobber med bærekraft 

Vi jobber kontinuerlig for en mer bærekraftig verdikjede og produksjon av klær. For å gjøre dette har vi valgt å samarbeide med medlemsorganisasjoner og bruke tredjepartssertifiseringer. Våre medlemskap gir oss verdifull innsikt og oppdatert kunnskap om bærekraft i tekstilindustrien. Våre sertifiseringer gir deg, våre kunder, bevis og dokumentasjon på bærekraftsarbeidet vårt. Likevel er det viktig å være klar over at sertifiseringer ikke er perfekte, og vi tror ikke de automatisk gjør produksjonen vår bærekraftig. Men det er den beste løsningen vi har funnet så langt. 

 

Våre medlemskap, partnere og sertifiseringer 

 

Medlem av Etisk Handel Norge 

Vi er stolt medlem av Etisk Handel Norge siden 2013, og vi leverer årlige rapporter om status og fremdrift i arbeidet med etisk handel. Siste rapport finner du her. Etisk handel Norge er en medlemsbasert organisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. De har som mål å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. 

Gjennom vårt medlemsskap vil vi være forpliktet til å rapporere årlig til Etisk handel Norge. Disse rapportene vil være tilgjengelige for alle på Etisk handel norge sin nettside. Les vår rapport HER

 

Medlem av kjemikaliegruppen 

Kjemikaliegruppen hjelper oss med en RSL (liste over forbudte kjemikalier) som er integrert i alle våre leverandørkontrakter. Kjemikaliegruppen, eller Swedish Chemicals Group, en del av RISE Research Institutes of Sweden. De sprer den nyeste kunnskapen innen kjemikalie- og miljøspørsmål til medlemsbedrifter i tekstil- og elektronikkindustrien. Du finner mer informasjon her. 

 

bluesign® System Partner 

Nylig sluttet vi oss til bluesign® som systempartner. bluesign® er en miljøstandard og sertifiseringsordning for bærekraftig produksjon av tekstiler med strenge krav til kjemikaliebruk og utslipp gjennom hele produksjonskjeden. bluesign® arbeider for en bærekraftig tekstilproduksjon og vil sikre høyeste nivå av sikkerhet for forbrukere, minimal påvirkning på mennesker og miljø, og ansvarlig bruk av ressurser. Du finner mer informasjon her. 

 

Grønnvaskingsplakaten 

Vi mener det er viktig å kunne dokumentere våre bærekraftspåstander, derfor prøver vi å bruke tredjepartssertifiseringer og merking der det er relevant. Dette er i tråd med målene til Grønnvaskingsplakaten som vi nylig signerte. Grønnvasking er en form for villedende markedsføring eller kommunikasjon, der et produkt, en tjeneste eller et selskap presenteres som "bedre" med hensyn til klimaendringer, miljø eller dyre- og menneskerettighetsspørsmål, uten skikkelig dokumentasjon for å støtte denne påstanden. 

Målet med denne ti-trinns veilederen er å hjelpe store og små bedrifter med å unngå grønnvasking. Plakaten er laget av den norske organisasjonen Skift – Næringslivets klimaledere, i samarbeid med Zero, WWF Norge og Framtiden i våre hender. 

 

Øko-tex 100 

Flere av plaggene våre er merket med Øko-tex 100. For oss er dette ekstra viktig når det kommer til klær som sitter inntil kroppen, derfor er alt vårt ullundertøy Øko-tex merket. Øko-tex 100 er et merke for testing av tekstiler for skadelige stoffer. Plagg med denne etiketten inneholder ikke allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer. Vi garanterer også at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser med mer. 

 

PFC-fri impregnering 

Norwegian Concept bruker ikke fluor i vår impregnering. Fluorkarboner (PFC) er skadelige for miljøet, de brytes ikke ned og forsvinner ikke fra naturen. For å holde ytterstoffet vannavstøtende anbefaler vi at man re-impregnerer plagget etter noen vask. 

 

Vår policy og retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis 

Hos Norwegian Concept har vi forpliktet oss til å drive vår virksomhet på en ansvarlig, etisk og lovlig måte. For å sikre dette har vi laget vår policy og retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis. 

Retningslinjer for ansvarlig forretningsadferd 

Vår policy for ansvarlig forretningspraksis danner, sammen med våre retningslinjer for leverandører, grunnlaget for bærekraftsarbeidet i vår verdikjede. Den beskriver hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger, som er en risikobasert tilnærming til å respektere og ta vare på mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og gjennom hele leverandørkjeden. 

Last ned våre retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis 

 

 

 

Retningslinjer for leverandører 

Våre retningslinjer for leverandører, som inkluderer vår Code of Conduct (CoC), beskriver de grunnleggende prinsippene for vårt forretningssamarbeid med våre leverandører. Den dekker viktige områder som menneske- og arbeidsrettigheter, arbeidernes sikkerhet og dyrevelferd. Disse retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med Etisk Handel Norge og er basert på internasjonalt anerkjente standarder som FNs menneskerettighetserklæring og ILO-konvensjonene. 

Alle våre leverandører må signere for å indikere at de har mottatt og forstått innholdet i våre etiske retningslinjer (CoC). 

Last ned våre retningslinjer for leverandører 

Åpenhetsloven

I 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft, noe som stiller krav til oss som selskap om åpenhet rundt arbeidet vårt med aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger finnes her i vår årlige rapport gjennom Etisk Handel. Vi elsker kunder som engasjerer seg i bærekraft, og vil gjerne dele kunnskapen vår med dere. Så spør oss om hva som helst, og vi svarer!

Liste over leverandører 

Som en del av å være åpen og transparent finner du vår åpne liste over leverandører her. 

 

Fokusområder 

Forlenge produktets levetid 

Vi vet at tekstilproduksjon er en belastning for miljøet, og ved å fokusere på produktenes levetid kan vi bidra til å forlenge livssyklusen per produkt og begrense overproduksjon. Derfor tilbyr Norwegian Concept slitesterke produkter. Det beste man kan gjøre for miljøet er å velge gode kvalitetsprodukter som dekker ens behov, og som tåler daglig bruk. I tillegg til å holde deg varm og tørr, skal produktene tåle gjentatt vask. Vi garanterer at klærne holder farge, form og kvalitet etter vask, derfor testvasker vi alle plaggene våre på teststadiet, for å sikre at de tåler daglig bruk. Vi anbefaler alltid å følge instruksjonene på vaskeetiketten inne i klærne for å forlenge plaggenes levetid. 

Rettferdig produksjon og innkjøpspraksis 

Norwegian Concept er kjent for vår ansvarlige innkjøpspraksis, og vi har fokus på kontinuerlig forbedring. Vi skal alltid betale i tide, ikke forvente urealistiske priser eller leveranser, og vi må kunne stå inne for det vi har sagt. Ved å planlegge innkjøp i lavsesongen har vi kunnet bidra til at leverandørene har fått en jevnere produksjonslinje og et klarere kostnadsbilde. Vi har personlig kontakt med alle våre produsenter, og bruker aldri mellomledd for produksjon av våre produkter. Vi har egen medarbeider i Kina som besøker nye leverandører, og som samarbeider med eksisterende leverandører for en kontinuerlig dialog. Vi designer alle våre produkter på vårt kontor i Kristiansand, og har dermed førstehåndskontakt med produsenten, og har informasjon om alle komponenter som brukes per produkt. I produksjonssammenheng opplever vi at økt kunnskap også gir økt kvalitet og har derfor blitt veldig bevisste på hvor vi kjøper tilbehøret vårt og hvor det kommer fra. 

Langsiktig tilstedeværelse og leverandørforhold 

Norwegian Concept startet å produsere varer i Kina i 2006. Siden den gang har vi hatt svært lav utskiftning av leverandører, og flere har vært med oss hele vår levetid. Vi prøver alltid å produsere komplette kolleksjoner med mange av de samme leverandørene, og bytter sjelden produkter mellom ulike leverandører. Vi produserer 95 % av varene våre i Kina. Hver sesong har vi rundt 30 aktive leverandører. Det er derfor viktig for oss å ha et godt system som ivaretar alle parters interesse. For å gjøre det har vi utarbeidet vår "General Supplier Contract" hvor vi oppsummerer våre forventninger til nye leverandører. For oss er det viktig at leverandørene har forutsigbare samarbeidspartnere, og med langsiktig tilstedeværelse tror vi vi vil ha muligheter til å skape endringer over tid. 

Dyrevelferd 

Vi ønsker ikke å støtte dårlig dyrevelferd eller skadelig miljøpraksis. Derfor bruker vi ikke ekte pels eller skinn i plaggene våre, kun imitasjoner laget av PU, og leverandører må garantere for dette i eget dokument per produksjon. På fottøy er det hensiktsmessig å bruke ekte skinn for å forlenge produktets levetid, men skinnet som brukes skal være et biprodukt av matproduksjon. Norwegian Concept skal selv spore opp det animalske materialet/fiberets opphav, og leverandør skal bekrefte at materialet/fiberet følger Norwegian Concepts policy. 

 

RDS - Responsible Down Standard

I Norwegian Concept mener vi at høy kvalitet på produktene henger sammen med ansvarsfull produksjon. Derfor bruker vi kun RDS sertifisert dun i våre produkter. Denne sertifiseringen garanterer at det ikke brukes metoder som levendeplukking av fugler eller tvangsfôring, og dunet skal være et biprodukt av matproduksjon. RDS setter strenge krav til en human behandling av dyrene.

Vi bruker ikke ull i våre produkter fra sau som har vært utsatt for mulesing. Leverandører skal garantere dette i eget dokument for hver produksjon.